Käyttövesivaraajat varmistavat että vesi riittää kaikille

Käyttövesivaraajat tuottavat lämmintä käyttövettä ja varmistavat, että kuumaa vettä onKäyttövesivaraajat lämpöpumpulle aina valmiina riittävästi. Käyttövesivaraajat tulee valita käyttötarkoituksen ja kohteen mukaisesti. Austria Email tarjoaa energiataloudelliset käyttövesivaraajat kaikille.

Käyttövesivaraajat ja niiden tyypit

Käyttövesivaraajat lämmitetään yksinkertaisimmillaan sähkövastuksella. Näitä varaajia AE valmistaa useita malleja ja niitä on saatavana kysyttäessä.

Suomessa tarjottava mallisto on kuitenkin tarkoitettu erityisesti nykyaikaisten lämpöpumppujen kanssa käytettäväksi, ja varaajat ovat siten lämmityskierukoilla varustettuja. Lämpöpumppukäyttö asettaa käyttövesivaraajalle erityisvaatimuksia, joiden ratkaisemiseen Austria Email on perehtynyt jo vuosia.

Lämpöpumppu ja käyttövesivaraajat

Lämpöpumput tuottavat hyvällä hyötysuhteella vain matalia lämpötiloja. Jotta matalalla lämmitysveden lämpötilalla kyetään lämmittämään käyttövesivaraajan vettä tehokkaasti, tulee lämmönluovutuskierukan pinta-alan olla erittäin suuri. Tästä syystä lämpöpumppukäyttöön tuleekin valita aivan erityyppiset käyttövesivaraajat kuin vaikkapa palavaa polttoainetta käyttävälle lämmityskattilalle.

Erityisen tärkeää varaajan valinta on on/off-tyyppisille lämpöpumpuille, jollaisia maalämpöpumput useimmiten ovat. Myös vaatimattomimmat ilmavesilämpöpumput toimivat on/off-teknikalla ja niitä koskevat varaajan suhteen samat vaatimukset.

Jos lämpöpumpun teho on liian suuri varaajan kierukan tehoon nähden, aiheutuu tästä lämpöpumpun ylikuormittumista ja sen suojalaitteiden toiminnan myötä lämpöpumppu lopettaa toimintansa. Invertterisäätöinen lämpöpumppu osaa pienentää tehoansa, kun se ei pysty luovuttamaan kaikkea tehoaan veteen, joten se jatkaa kyllä toimintaansa, mutta veden kuumentaminen kestää paljon kauemmin ja vaihtoventtiiliperiaatteella toimiva lämpöpumppu aiheuttaa pitkiä taukoja rakennuksen lämmitykseen. Tämä aiheuttaa patteritaloissa suurten lämpötilaerojen johdosta äänihaittoja lämpönapsahdusten muodossa.

Tavallisia varaajia käytettäessä joudutaan usein tarpeettomasti suurentamaan varaajan kokoa, jotta kierukan koko saadaan lämpöpumpun tehoa vastaavaksi. Tällöin tilakysymykset voivat tulla vastaan ja lämpöhäviöt kasvavat ylisuuren varaajan johdosta turhaan.  Austria Emailin varaajilla näitä ongelmia ei ole.

Austria Email julkaisee varaajistaan suunnittelijoille teho/kapasiteettitaulukot ja käyrästöt, joten oikean varaajan mitoittaminen on helppoa, olipa kohde millainen tahansa. Tekninen tukemme auttaa tässäkin mielellään.

Turvallinen veden lämpötila käyttövesivaraajassa

Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D1 määrää käyttöveden lämpötilaksi 55 – 65 °C, jonka alarajakin tuottaa monille lämpöpumpuille ongelmia. Rakennuksissa joissa vesipisteet ovat kaukana lämmönlähteestä, tulee kiertovesijärjestelmällä pitää veden lämpötila ja siten kuuman veden odotusaika säädetyissä rajoissa. Tämä edellyttää varaajalta omaa kiertovesiliitäntää varaajan yläosassa. Mikäli käytetään varaajaa, josta kiertovesiliitäntä puuttuu, ja kierron paluu joudutaan liittämään yhteen varaajan kylmän veden sisäänmenon kanssa, aiheutetaan lämpötilojen kerrostumien sekoittumista varaajassa ja lämpöpumpun tuotto sekä hyötysuhde heikkenevät.

Austria Email käyttövesivaraajat on varustettu kiertovesiliitännällä varaajan yläosaan aina 200 litran malleista lähtien. Legionella-bakteerista ei siis ole huolta Austria Email lämpöpumppuvaraajien kanssa.

Legionella-bakteeri käyttövesivaraajassa

Lämpöpumpuissa on valmiina niin sanottu legionellan tappo-ohjelma (DHW tai Sanitary water legionella program). Tätä tarkoitusta varten lämpöpumpun käyttövesivaraaja tulee aina olla varustettu sähkövastuksella. Ohjelmassa määritellään ajanjaksot, jolloin sähkövastus varmistaa, että käyttövesi varaajassa hetkellisesti kuumenee varmasti riittävästi (yleensä 60 °C), jotta mahdollinen legionellabakteeri tuhoutuu.

Kaikkiin Austria-Email käyttövesivaraajiin saa asennettua halutun tehoisen sähkövastuksen, vaikka pääasiallinen käyttöveden lämmitys tehdäänkin lämpöpumpun lämmityskierukalla.

Lämminvesivaraaja öljykattilan saneerauksessa

Nykyisin muutetaan runsaasti vanhoja öljylämmitysjärjestelmiä lämpöpumpuilla toimiviksi. Tässä yhteydessä tulee yleensä tarve käyttövesivaraajalle ja usein myös puskurivaraajalle.

Öljykattilaa käytettäessä ei ole tarvittu lämminvesivaraajaa, koska käyttövesi on tuotettu kattilan yläosan vesitilassa olevalla kuparikierukalla läpivirtausperiaatteella. Tämän on mahdollistanut öljykattilan korkea, jopa 90 °C lämpötila, joka on ollut helppoa tuottaa palavalla polttoaineella. Lämpöpumput puolestaan varastoivat käyttöveden erilliseen lämminvesivaraajaan odottamaan käyttöä.

Kaikilla lämpöpumpuilla veden lämmittäminen yli 50 °C alentaa lämpöpumpun tehokerrointa hyvin paljon, eikä yli 60 °C vettä pystytä monellakaan lämpöpumpulla edes tuottamaan. Tästä syystä öljykattilan tilalle vaihdettu lämpöpumppu tuottaa hieman matalamman lämpöistä käyttövettä varastoon erilliseen varaajaan. Näin kuumaa käyttövettä riittää varmasti, vaikka varaajan lämpötilaksi olisi aseteltu vain n. 55 °C.

Monissa maa- ja ilmavesilämpöpumpuissa on sisäänrakennettu käyttövesivaraaja, mutta sen tilavuus on rajallinen, koska sen on sovittava samaan koteloon lämpöpumpputekniikan kanssa. Käytännössä suuremmissa perheissä aina ja pienemmissäkin silloin kun talossa on amme, tarvitaan erillinen suurempi käyttövesivaraaja.

Suurissa taloissa, joissa maalämpöpumpun tai on/off-tyyppisen ilmavesilämpöpumpun teho on yli 12 kW, tarvitaan erillinen käyttövesivaraaja, koska integroidulla varaajalla varustettuja malleja ei juuri ole valmistajilla tarjota. Tehokkaan lämpöpumpun varaajan tulee olla varustettu erittäin tehokkaalla ja suuripinta-alaisella lämmityskierukalla, jotta lämpöpumpun tuottama teho saadaan varmasti lauhtumaan varaajan veteen, eikä lämpöpumppu menisi häiriötilaan. Juuri tämän vuoksi Austria Email varaajat ovat erittäin hyvin lämpöpumpuille sopivia.

Puskurivaraajaa tarvitaan on/off-tyyppisillä lämpöpumpuilla aina etenkin patteritaloissa. Öljykattila-aikana kattilan oma vesitila korvasi puskurivaraajan. Käytöstä poistetun öljykattilan tilalle on tullut lämpöpumpun lisäksi kaksi varaajaa. Varaajien tarvitsema tila on löydyttävä saneerauskohteista, joihin Austria Emailin laaja mallisto tarjoaa eri kokoisia ja muotoisia varaajia. Mikäli pannuhuoneen lattiapinta-ala on rajallinen, voidaan valita malli jossa molemmat varaajat ovat yhdessä. Silloin mallina on WPPK.

Lämpöpumppu + lämminvesivaraaja + aurinkokeräin

Lämpöpumppuvaraajavalmistajana Austria Email tarjoaa tehokkaita käyttövesivaraajia joihin lämpöpumpun lisäksi kuumaa käyttövettä tuottaa myös vapaavalintainen aurinkokeräin. Näin lämmin käyttövesi saadaan aikaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn asti lähes kokonaan ilmaiseksi.  WP-SOL-mallit ovat aurinkokeräinkäyttöön soveltuvia lämpöpumppuvaraajia. [spacer]

[/span8][span4][/span4] [two_third]

Sähköinen veden suoralämmitin DEX 18-27

Elektronisesti itsesäätyvä vedenlämmitin mukavaan ja taloudelliseen kuuman veden tuottoon. Sähköinen järjestelmä ohjaa lämpötilaa ja virtausnopeutta, ja saavutettuaan asetetun tavoitelämpötilan pitää sen vakiona.
 • Pieni koko
 •  Teho 18 kW – 27 kW
 • Käyttöpaine 10 bar
 • Sopii useimpien sekoittajien paikalle
 • Ei valmiustilan energiahäviöitä
 • Suojausluokka IP 25
 • Jatkuva lämpimän veden virtaus
 • Digitaalinen lämpötilan näyttö
 • Energiansäästö jopa 20% verrattuna hydraulisesti ohjattuihin hetkellisiin vedenlämmittimiin
ESITE DEX

LÄMMINVESIVARAAJA GBS seinälle tai lattia-asennukseenVaraaja seinälle

GBS-sarjan varaajat on suunniteltu lämpimän käyttöveden tuottoon. Varaaja sopii erityisen hyvin kondenssikattiloille ja lämpöpumpuille. Asennettavissa joko seinälle tai lattialle. VARUSTEET:
 • Korroosionkestävä, emaloitu DIN 4753 T3: n mukaan
 • Laipassa magnesiumsuoja-anodi
 • Korkealaatuinen PU-vaahtomuovieriste
 • Energiatehokas eristys
 • Jauhemaalattu teräspinta (valkoinen)
 • Laippa (yläosa) sisäänrakennetulla magnesium-anodilla ja upotettu holkki (Ø 15 mm) kattilan anturin asentamiseksi
 • GBS 150 / 1.2 lämmönvaihtimen tuuletusvaihtoehdolla
 • Suuri pintarekisteri takaa parhaan mahdollisen lämmönsiirron
 • Viemäriputki, joka on suljettu messinkitulpilla, tyhjennysventtiilin asentamiseksi
 • Mukana jalat
 • GBS 115 / 1.2 ja GBS 150 / 1.2 voidaan asentaa lattialle ja seinälle
 • Kiertoputki G ¾ ’
ESITE 

HR-sarjan käyttövesivaraajat on suunniteltu lämpöpumppukäyttöön sekä nykyaikaisille kondenssikattiloille.Käyttövesivaraajat suurella kierukalla_HR_160-500

Lämmönvaihdinkierukka on hyvin suurikokoinen, joten lämpöpumppujen tuottamilla matalillakin lämpötiloilla saadaan hyvä kuuman käyttöveden tuotto. Koot 160, 200, 300, 400 ja 500 litraa.
 • Tiivis 50 mm polyuretaanieriste jolla irrallinen suojapinta.
 • Käyttöpaine 10 bar.
 • Yhteet 3/4″ ulkokierre (HR500 1″ ulkokierre)
 • Anturikanava lämpötila-sensorille, joten sen korkeus valittavissa.
 • Laadukas lämpömittari.
 • Sokea laippa alaosassa vastukselle tai kierukalle.
 • Kiertovesiliitäntä yläkolmanneksen korkeudella
pdf Esite       pdf Tekniset tiedot HR_taulukko hr_tehotaulukko


HRS-sarjan käyttövesivaraajat on suunniteltu erikoisesti lämpöpumppukäyttöönKäyttövesivaraajat lämpöpumpulle

Niissä on erittäin suurikokoinen kaksinkertainen lämmönvaihdinkierukka, joka antaa suuren kuuman käyttövesituoton matalillakin lämpötiloilla. Tämä varaaja on paras valinta lämpöpumppukäyttöön ja matalaenergiataloon.
 • Tiivis 50 mm polyuretaanieriste jolla irrallinen suojapinta (300-500 l)
 • ECOSKIN huippueriste 100 mm irroitettava (750 ja 900 l)
 • Käyttöpaine 10 bar.
 • Yhteet 3/4″ ulkokierre (HRS-500 1″ ulkokierre, HRS-750 ja 900 6/4″)
 • Anturikanava lämpötila-sensorille, joten sen korkeus valittavissa.
 • Laadukas lämpömittari.
 • 6/4″ yhde vastukselle yläosassa
 • Sokea laippa alaosassa vastukselle tai kierukalle.
 • Kiertovesiliitäntä yläkolmanneksen korkeudella.
pdf Esite       pdf Tekniset tiedot HRS 300l, 400l, 500l     pdf Tekniset tiedot HRS 750 -900l hrs_taulukko

TEHOKKAAT, SUURET KÄYTTÖVESIVARAAJAT, VT-S VT-S suuret varaajat, Kierukoita 0, 1 tai 2 Suurei varaaja kierukalla - Kierukoita 0, 1 tai 2, eco skin eristeSarja

Kierukoita 0, 1 tai 2 Hyvä varustelu ECO SKIN eriste, mukana irrallaan, 800 ja 1000 litraa. Käyttöpaine 10 bar.

Lämpöpumppukäyttöön – kaksi yhdessä WPPK 300/130 Kaksi varaajaa – yhden lattiapinta-ala

Tilaa säästävä ratkaisu lämmitysjärjestelmien sijoitteluun. Käyttövesi + puskuri – WPPK 300/130Lämpöpumppuvaraaja, jossa on integroitu päällekkäin suuritehoinen käyttövesivaraaja HRS 300 ja puskurivaraaja WPPS 130. HRS 300 on tehokas käyttövesivaraaja matalien lämpötilojen lämmitysjärjestelmiin – säiliö erittäin suurella lämmönvaihdinpinta-alalla. Puskurisäiliö WPPS 130 on suunniteltu erityisesti lämpöpumppukäyttöön. HRS 300 sijoitetaan puskurivaraajan WPPS 130 päälle. Yhdistelmä kootaan ja asennetaan paikan päällä, ja näin ne muodostavat yhdessä kompaktin yksikön (Ø 670 mm, kokonaiskorkeus 2176mm).
Käyttövesivaraaja HRS 300
 • Säiliön tilavuus 300 l
 • Sisäpinta emaloitu standardin DIN 4753 mukaan
 • Kierukkalämmönvaihdin suurella pinta-alalla 3,5 m²
 • Säätöjalat
 • Säädettävä lämpöanturikorkeus (sensorikanava) 2 kpl
 • Tarkka lämpömittari
 • Magnesiumanodi DIN 4753 tai sähköinen huoltovapaa
 • Energiatehokas 50 mm PU eristys
 • PE ulkovaippa vetoketjulla (hopeanharmaa ) – pakattu erikseen
 • Ei kylmäsiltoja
 • Käyttöpaine 10 bar
 • 3 vuoden takuu
  Puskurisäiliö WPPS 130
 • Tilavuus 130 l 4 liitäntää 1 ”Puskurivaraaja_lämpöpumpulle_wppk_rakenne
 • Energiatehokas 50 mm PU eristys
 • Pinnoitettu teräsvaippa (hopeanharmaa)
 • Kylmäsillaton
 • Lisävarusteena sähkölämmitys SH kierteinen 6/4 ”
 • Käyttöpaine on 3 bar
 • 3 vuoden takuu[spacer] pdf Esite
[span8][/span8]

Lämminvesivaraajat lämpöpumpulle ja aurinkokeräimelle WP SOL-sarja Lämminvesivaraaja_lämpöpumpulle_ja_aurinkokeräimelle_wpsol

WP SOL sarjan varaajilla on ylivoimainen suorituskyky lämpöpumppukäytössä, jossa hyödynnetään aurinkoenergiaa heti lämpöpumpun käyttöönotosta asti, tai sitten lisätään aurinko mukaan myöhemmin. Näin aurinkoenergiaan on ainakin varauduttu järkevästi. Jos aurinkoa ei heti oteta käyttöön, voidaan varaajan molemmat tehokkaat kierukat kytkeä lämpöpumppuun. Näin kuumaa vettä on koko varaajan tilavuus käytössä. Myöhemmin aurinkokeräimet voidaan kytkeä omaan alaosan kierukkaansa ja lämpöpumppu lataa ylintä kierukkaa. Lämmityskaudella aurinko auttaa myös talon lämmityksessä, koska lämpöpumpun ei tarvitse tuottaa käyttövettä kuin se mitä auringosta ei saada. Näin lämpöpumppu voi hoitaa ensisijaisesti lämmittämistä paremmalla hyötysuhteella. WP SOL 350 litraa lämpöpumpun kierukka 3,5m² ja auringon 1,2m² WP SOL 600 litraa lämpöpumpun kierukka 4,2m² ja auringon 1,5m² WP SOL 950 litraa lämpöpumpun kierukka 5,5m² ja auringon 2,0m²
 • Kierukka jopa 18 kW lämpöpumpulle ja 7,5 m² aurinkokeräimelle 600 l
 • Tiivis 50 mm polyuretaanieriste jolla irrallinen suojapinta (WP SOL 350)
 • ECO SKIN huippueriste 100 mm irroitettava (WP SOL 600 ja 950)
 • Käyttöpaine 10 bar.
 • Yhteet 5/4″ ulkokierre pumpulle ja 1″ auringolle, 950 l 6/4″)
 • Anturikanavat kahdelle lämpötila-sensorille, joten korkeudet valittavissa.
 • Laadukas lämpömittari.
 • 6/4″ yhde kierrevastukselle
 • Sokea eristetty laippa alaosassa vastukselle tai kierukalle.
 • Kiertovesiliitäntä yläkolmanneksen korkeudella.
pdf Esite  

AURINKOVARAAJA SOL AE 200, 300, 400, 500 Austria-email-SOL

 • Kompakti laitteisto aurinkolämmitykseen
 • Painetiivis pystyasenteinen emalivaraaja suurella aurinkokierukalla
 • DIN 4753 mukainen emalointi takaa hyvän korroosiosuojan
 • Käyttöpaine 10 bar
 • Minimoidut lämpöhäviöt 50 mm polyuretaanieristeen avulla
 • 180 mm huoltolaippa
 • DIN 4753 mukainen magnesium suoja-anodi
 • Keräinliitännät ¾” sk SOL AE 500:1
 • 1 ½” holkki, messinkitulppa (lisävastus, optio)
 • Aurinkokeräinjärjestelmä sisältää esiasennetun virtausmittauksen, turvatermostaatin ja kiertopumpun
 • Sisältää asennetun SDR 2 aurinko-ohjaimen
 • Sisältää keräinanturin
 • Lämpötila-anturit saatavan aurinkoenergian ja käyttöveden lämpötiloista asennettuna ja johdotettuna
 • 1 ” uk kylmävesiliityntä
 • 1” uk kuumavesiliityntä
 • 22 mm puristusliitokset aurinkokeräimille
LISÄVARUSTEET
 • sähkövastus
 • 24 tai 35 litrainen paisuntasäiliö
 • tuotetun energian mittauspaketti
 • ylijännitesuojaus
SOL_AE__FI-20052016pdf Esite   [/two_third]